شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات

شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات با تخصص برنامه ریزی برند،طراحی، بسته بندی و بازاریابی است. او با تجربه ای عمیق و با اندوخته ای غنی از دانش تبلیغات و ارتباطات، نامی آشنا و مؤثر در بازار حرفه ای وپیچیده ی امروز ایران است. او راوی داستانهای به یادماندنی برندهای تیزهوشی است که به راز قدرت ارتباطات در راهبری اهداف خود پی برده اند.

Top