هفت قدم مؤثر در ارتباطات موفق


هفت قدم ارتباطات موفق کدامند:
1. بازار خود را بشناس.
2. رقابت را بشناس.
3. مزیت رقابتی شما چیست؟
4. برای چه کسی قصه می‌گوییم؟
5. از چه راهی؟ عادات او چیست؟
6. داستان خودت را آغاز کن!
7. بودجه را به حداکثر کارایی برسان!

قدم اول: پیش‌گام شویم! و بازار خود را بشناسیم!
ما در قدم اول باید بدانــیم که به چه بازاری نیــاز داریــم! موقعیت کنـونی، ضعف، قوت، مزایای منحصربه‌فرد را بررسی کنیم، صـادق باشیم، هــدفی را انتخاب کنیم. سیاست قیــمت‌گذاری داشته باشیم، احساس خریــدار به قیمت را بدانیم، رابطه‌ی ارزش، بها، موقعیت توزیع، پخش عمده یا خرده‌فروشی را بدانیم، و نیز احساس توزیع‌کننده و فروشنده را مد نظر قرار دهیم.
فرصت کجاست؟ تقلید نکنیم، بیافرینیم.
قدم دوم: حریفمان را خوب بشناسیم!
در قدم دوم ما باید جایگاه رقبا را در نزد مخاطبین بیابیم، بدانیم آنها کجا هستند؟ ضعف و قوت‌شان چیست؟ و بدانیم که چرا دیگران به آن احترام می‌گذارند؟
برای ایده‌ی اصـلی فروش، باید موقعــیـت تعیین شود. در نتیجه باید جایگاه‌سازی انجام شود و برای جایگاه‌سازی باید یک محل خاص در ذهن مشتری برای محصول و یا خدمات ایجاد شود و مشکلات بر اساس مزایا، ویژگی‌های محصول، قیمت، و کیفیت، بررسی شوند.
جایگاه یک «کــالا» یا «نـام تجــــاری»:
موقعـیت یک کــالا یا یک شــرکت خدمــاتی به تصـویر آن در ذهـن مخاطبین و چگونگی رفتار مصرف‌کننده در ارتباط با آن، بستگی دارد.
این ارتباط از طریق رسانه‌ها و به‌وسیله‌ی پیامــی که مزایــای کــالا و خدمـــات مورد نظر را به خوبی منتقل می‌کند، برقرار می‌شود.
قدم سوم: مزیت رقابتی شما چیست؟
طلـــب شدید برای بـالا رفتن از نردبانِِ مــزایـا، هـمه‌ی قوانـیـــــن بــــازار را تغییـــر داده است.

 هرم مزیت رقابتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد رقــابتی فروش را بر اساس نقاط قـــوت و ضـــعف خود و رقبا تعریف کنیم.

چه چیزی ما را از رقبا جــدا می‌کند؟ بازار را بر اساس نوع محصول و مخاطب تقسیم کنیم. پیش‌بینی کنیم که چه کـسی به این کالا علاقـه‌ مند است؟ و چگونه باید آن را ارائــه کنم؟ و مزایــای کالا برای مخاطب ما چیــست؟ ویژگـی‌های سـرد و مـــزایای داغِ داغ کدامند؟
به بـازارهای دیگر نــگاه کنیم! به رویکرد غربی‌ها و شرقی‌ها... شاید بتواند الهــام‌ بخـش ما برای یافتـن نقـطه‌ ی تمایــز خاصی باشد.
قدم چهارم: مخــاطب را بشـناس، تا او نیــز به تو تــوجه کند!
طبقهبندی‌ها: بر اساس طبقات اجتماعی‌ـ اقتصادی، بر اساس طبقات فرهنگی، بر اساس نسل‌ها.

هرم اقتصادی جامعههرم اجتماعی و فرهنگی جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسل‌ها:
نسل خاموش (Silent Generation)
انفجار جمعیتی (Baby Boomers)
نسل X
نسل  Y

ســؤال درست، پاســخ درست می‌آورد.
چه کســی کـالای مرا می خرد؟
سن، فرهنگ، شغل، تفریحات او چیست؟
ارزش محصــول برای او چقدر است؟
بها در برابر ارزش؟
از کجا می‌خرد؟

قدم پنجم: از چـه راهــی؟ عـــــادت او چیـست؟

دیجیتال مارکتینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم شیوه‌ی زندگى راهى است براى طبقه‌ بندى مشتریان در قالب انواع مختلف، این کار هدف‌ گیرى و طراحى تبلیغات را تسهیل مى‌کند.
براى چنین اهدافى نیاز به این است که محقق از حد مقوله‌هاى ساده‌ی اجتماعی  جمعیتى بگذرد و تمایزهاى دقیق‌ترى را (به خصوص به لحاظ ابعاد روان‌شناختی) برقرار نماید.
رســانه را مخاطب، انتخاب می‌کند! و نارضایتی خود را در میان می‌گذارد.
قدم ششم: داستان خودت را آغاز کن!
اهداف یک کمپین تبلیغاتی شامل کسب سهم بازار، حفظ و گسترش سهم بازار، تداوم حضور و یادآوری، معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید و ساختن یک جایگاه متفاوت است.
قبل از شروع باید 6 سؤال را از خودمان بپرسیم!
چه چیزی؟ (پیام) ـ به چه کسی؟ ـ چرا؟ (دلیل باورپذیری، مزیت رقابتی) ـ چگونه؟ (چه رسانه ای) ـ کجا؟ ـ چه وقت؟
شش استـراتــژی اصلـــــی گســـترش بـازار:
1- به‌وسیله‌ی خــواص و مزایـــای کالا.
2- به‌وسیله‌ی قیــــمت/کیــفیت.
3- به‌وسیله‌ی کاربــرد و استفاده.
4- به‌وسیله‌ی طبقـــه‌ی کالا یا خدمات.
5- به‌وسیله‌ی مصــــرف‌کننده.
6- به‌وسیله‌ی رقـــبا.

معــیارهای ترجـــیح یک بــــــرند چیست:

معیار های ترجیح یک برند

روند خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلــــیغات موفــــق:

استـراتژی، تصویر نیمکره‌ی چپ را با تصـویر نیمکره‌ی راست یکـپارچـــه می‌کند. هم اطـلاعـات کافـــی. هم جـــذاب و خوشــــاینــد. «مخـاطب را به خریـد ترغیـب کند».

بازاریابی عاطفی

 

پوستر بیمارستان کودکان محکپوستر بیمارستان کودکان محک
 

Top
با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید