اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی


اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتال در ایران

سخنرانی خانم شهرزاد اسفرجانی با محوریت استراتژی و راهبری برند در اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد .

 

Top