برگزاری کلاس بسته بندی محافظ ارزش های برند در سازمان توسعه تجارت ایران


رگزاری کلاس بسته بندی محافظ ارزش های برند برای دانشجویان بسته بندی و تولید کننده های ایرانی در سازمان توسعه تجارت ایران شنبه و یکشنبه تاریخ 1و2 اسفندماه برگزار می شود .
استادان : خانم شهرزاد اسفرجانی و سید محمودمحمودی

 

Top