بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران


گروه اسفرجانی و همکاران با همکاری مجله هنر بسته بندی در بیست و دومین  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران شرکت کردند و کلاس های بسته بندی محافظ ارزش های برند را برای بازدیدکنندگان معرفی کردند.

 

Top