روایت شهرزاد، قصه گوی برند های ایرانی در کارگاه هنر خدمت به مشتری


به مشتریانمان هنرمندانه خدمت کنیم

روز پنجشنبه 30 خرداد ماه سال جاری کارگاه هنر خدمت به مشتری به رهبری شهرزاد اسفرجانی، قصه گوی برندهای ایرانی در محل آموزشگاه اسفرجانی برگزار شد. برقراری ارتباط درست با خویشتن و برقرار ارتباط درست با دیگران در مسیر پیشبرد اهداف کاری و کسب رضایت مشتری، مباحث اصلی این کارگاه بودند.  
در بخش برقراری ارتباط درست با خویشتن اهمیت پایه های اصلی خصوصیات یک مدیر کارآمد که شامل بینش و باورها ی فردی، نوع تفکر و عملکرد به عنوان زیر بنای اصلی و سازنده ی فردی بیان شد. علاوه براین، لزوم چهارستون سازنده شخصیت هر انسان موثری که پایبندی به عهد و پیمان، صداقت داشتن و روراست بودن و پایبندی به چیزی  فراتر از خود را در بردارد  نیز در عملکرد مدیریت بررسی شد.
 در بخش تعامل با دیگران، مهارت های رفتاری مناسب یک مدیر برای تاثیر گذاری بر مشتری که شامل طرز برخورد با مشتری و ارتباط مناسب و سازنده بود بیان شد.  در ادامه،  مهارت تخصصی و بسیار مهم نوشتن دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های یک دستور کار خلاق بیان شد. این کارگاه با مباحثی در خصوص مهارت های رفتاری تکمیلی مورد نیاز مدیر پروژه ی موثر شامل کشف بینش مشتری، به کار بردن خلاقیت، ارائه ی درست و مناسب و مهارت مذاکره با مشتری به پایان رسید.
 

Top