کارگاه آموزشی | کارگاه یک روزه مهارت های برقراری ارتباط

کارگاه یک روزه مهارت های برقراری ارتباط

شما برای آماده کردن یک ارائه مناسب برای مشتری یا همکاران خود روزها تلاش می کنید، تا آخرین لحظات همه موارد را چند بار کنترل می کنید و گاهی تا لحظه ای که برای جلسه آماده شوید مطالب را بارها و بارها با خود تکرار می کنید تا از صحت آن مطمئن شود. اما هنگام جلسه شرایط آنطور که شما می خواستید پیش نمی رود. شما متوجه می شوید که مخاطب شما کسل شده و یا اینکه بین صحبت های شما غرق افکار خودش شده است حتی شاید فکر کنید می خواهد هرچه زودتر جلسه را ترک کند. این اتفاق شاید برای هرکدام از ما بارها و بارها در جلسات پیش آمده باشد که مخاطب ما تمرکزش را از دست داده است و ما ارائه موفقی نداشتیم.
یا ریشه مشکل کجاست؟
حقیقت اینست که آماده کردن یک محصول و یا خدمت خوب تنها بخشی از یک ارائه است ، یکی از مهمترین بخش ها در ارائه یک محصول یا خدمت نحوه معرفی آن است. اگر محصول یا خدمت ما ماهرانه معرفی نشود ما امتیاز جذب مخاطب را درجلسه ای که روزها برای آن زحمت کشیده ایم از دست می دهیم. در کارگاه مهارت های  ارائه می آموزیم که باید مخاطب ، زبان بدن و عناصرکلیدی ارائه را بشناسیم تا بتوانیم محصول و یا خدمتمان را موفقیت آمیز عرضه کنیم. این مهارت یکی از مهمترین مهارت های مدیریتی است و بدون آن هیچ ایده و خلاقیتی به اندازه ارزشی که دارد دیده نمی شود و گاهی از بین می رود ، بی دلیل نیست که مطالب بسیاری در باره این مهارت نوشته شده اند.
در این کارگاه سعی داریم شما را راهنمایی کنیم تا بتوانید برای ارائه ایده و خلاقیت خود بهترین روش را انتخاب کنید . 

برای شرکت در کارگاه، لطفا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

 

Top