بلاگ

متاسفم باید دست پخت مامان را بخوری!

متاسفم باید دستپخت مامان را بخوری!این بدترین خبر است ! دنیای بدون مکدونالد ؟ این هم شد زندگی؟ هرروز در پی این هستم که با ورود کرونا به جهان چه
nike swoosh

آیا باورتان می‌شود که امروز هم میلیونرها نفر الهه ی پیروزی را دوست دارند؟

برند #نایک با صرف وقت ، درایت و تمرکز هزینه بزرگی توانست علامتی را جایگزین نوشتار کند . علامت یا سمبلی که در خود حرکت دارد و در پس معنا

نوری در انتهای تونل دیده میشود !

طی چند هفته گذشته هیچ خبر مثبتی به ما نرسیده و فکر نمی کنم که هیچ خبر خوبی هم در راه باشد. بنابراین تصمیم دارم  در حالیکه ربه جستجوی نور