درباره شهرزادشهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات با تخصص برنامه‌ریزی برند،طراحی، بستـه‌بندی و بازاریابی است. او با تجـربه‌ای عمیق و با اندوخته‌ای غنی از دانش تبلیغات و ارتباطات، نامی آشنا و مؤثر در بازار حرفه‌ای وپیچیده‌ی امروز ایران است. او راوی داسـتـانهای به یادمـانـدنـی برنـدهـای تیـزهـوشــی اسـت که به راز قـدرت ارتـبـاطات در راهـبـری اهـداف خود پی‌بـرده‌اند. برنـدهایی چـون لیپتون، سیگنال، تتراپک، روغن موتور کاسترول، زعفران -سحرخیز، فومن شیمی و چای گلستان، از قهرمانان داستان‌های او هستند. شهرزاد اسفرجانی در حوزه‌ی ارتباطات یک استراتژیست خلاق است، او طراح و راهبر سرنوشت برند شماست. سابقه‌ی او در جامعه تبلیغات ایران به همان روشنی که شرح خواهیم داد قابل پیگیری و اثبات است.

داستان شهرزاد اسفرجانی با جهان تبلیغات، جهانی که در آن زیسته، از آن آموخته و بر آن افزوده، یک داستان قدیمی است. اگر پیشرفت و اوج این داستان مدیون آموزش و تاثیرپذیری هم زمان از تمـام کسانی باشد که او با آنها کار کرده، به آنها یاد داده و از آنها یادگرفته، ریشه در جایی است که او در خانواده‌ای با تخصص هنر و تجارت متولد می‌شود. پدر او '' استاد علی اسفرجانی'' از اولین فارغ التحصیلان مدرسه هنرهای زیبا بود. او و برادرش یکی از اولین گراوور‌سازی‌ها و حروف‌ریزی‌های ایران را تاسیس کردند.

بسیاری ''علی اسفرجانی'' را به عنوان اولین وارد کننده سیستم‌های چاپی آلمانی به ایران در چهل سال پیش می‌شناسند. مـادر شهـرزاد زنی هنـر دوسـت و اهـل ادب است، شهـرزاد طبیعت پویا و میل به خواندن و دانسـتن را از او به ارث برده. کـسی که بعد از دوره اول زندگی، داستان شهرزاد را به مرحله‌ای تازه وارد می کند هوشنگ کامکار است. پیوند آنها با برآیند دو نگاه متفاوت، به تفکری مشترک شکل می‌دهد. پیوستن شهرزاد به یکی از بزرگ ترین خانواده‌های هنری ایران، جهانی تازه از هنر و زیبایی‌های آن، در برابر چشمان جستجوگرش می زد.